Sürdürülebilirlik

Akbatı ve Akiş GYO olarak tüm paydaşlarımız için tutkuyla değer üretirken; sürdürülebilir kalkınma için öncülük etmeyi temel değerlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda sektörümüz ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği

Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda; insan odaklı, müşteri ve çalışan deneyimine öncelik veren, tüm karar verme süreçlerine veri sağlayan, aynı zamanda modern teknolojileri etkin ve verimli kullanarak fark yaratan sonuçlar ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında hayata geçirilen Akbatı Mobil Uygulaması ile, pazarlama aktivitelerimize yeni bir mecraya taşıdık. Akıllı mobil cihazlara indirilen uygulama ile özel günlere yönelik kampanyaları hayata geçirdik.

İklim Güvenliği

Operasyonlarımızı iklim değişikliğinin yarattığı riskler ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle yürütüyoruz. Bu nedenle operasyonlarımızın çevresel etkisini asgari seviyelere indirmek için çalışıyoruz. Mevcut tüketimlerimizi etkin bir şekilde sürekli olarak kontrol edip verimliliği artıracak projeleri hayata geçiriyoruz.

BREEAM Sertifikası

Akbatı, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM In Use (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Sertifikasına “Excellent” seviyesinde sahiptir.

Akyaşam Çevre Politikası 20.10.2021

İklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi, tüm dünya adına önemli çevresel riskler oluşturmaktadır. Şirketlerin operasyonları üzerinde etkilere sahip bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla, operasyonların çevresel etkilerinin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku

Operasyonlar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri doğrultusunda yürütülmekte, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.

Çalışanların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve ilgili konulardaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda özel öneme sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımıza düzenli çevre eğitimleri olanağı sağlamaktadır.

Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,

Tüm çalışanlarımıza çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hâkim kılmak. Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,

Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak hedeflerimizdir.

Bu çerçevede kuruluşumuzun çevre yönetim sistemleri politikası;

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri almak,
 • Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
 • Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, sürdürülebilir kılmak,
 • Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında arttırılması için eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştirmek,
 • Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeleri hayata geçirmek,
 • Çevre konusundaki tüm yasal düzenlemelere uygun şekilde operasyonları yönetmek,
 • Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

Akyaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 20.10.2021

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak yarınların bizim güvenli çalışmamızın bir ürünü olduğu bilinciyle iş gücümüzün sağlık ve güvenliğine en yüksek derecede önem göstererek, tüm departmanlarda sıfır kaza odaklı bir İSG yönetim yaklaşımını benimsiyoruz.

Devamını Oku

Çalışanlarımıza, kiracılarımıza, müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve diğer paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için uluslararası ve ülkemiz mevzuatının gerektirdiği tüm uygulamaları iş süreçlerimize entegre etmenin sorumluluğunda çalışıyoruz.

Akyaşam olarak çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirip eğitim almalarını sağlayarak farkındalıklarını artırıyor; çalışanlarımızın güvenlik ile ilgili her konuda sorumluluk üstlenmelerini kolaylaştıran bir ortam sunuyoruz.

Yönetim sistemlerine ilişkin tüm düzenlemeler kurum kültürümüz olarak benimsenmiştir. Sürekli ve sürdürülebilir gelişme ve büyüme potansiyelindeki şirketimiz, tüm süreçlerinde yaratıcı ve dinamik bir hizmet anlayışını benimsemiş ve sürekli kıl¬mıştır.

Bu çerçevede kuruluşumuzun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikası;

 • Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine uymak,
 • Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hakim kılmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz ve paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sürekli kılmak,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm tehlike ve riskleri sistematik ve proaktif bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli azami seviyedeki koruyucu tedbir, ekipman ve önlemleri alarak tüm süreci sürdürülebilir kılmak,
 • Kontrolümüz altındaki tüm çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer vermek, etkin danışma ve katılım düzenlemeleri oluşturmak ve bu düzenlemeleri engelleyecek tüm bariyerleri ortadan kaldırmak, olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken çalışanlarımızın hiçbir misilleme ile karşılaşmamaları için en üst seviyede yönetim desteği vermek,
 • Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

Hayata Hayat Katıyoruz

Akbatı olarak, sedir ve kızılçam ağaçlarından oluşan kocaman bir orman ile hayata hayat katıyoruz. Ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçları ile toprağın hayat bulması için ecording ile el ele veriyoruz. Siz de doğaya can vermek istiyorsanız buraya tıklayabilir veya karekodu telefonunuza okutabilirsiniz.

Karbon ayak izi raporlarımızı incelemek için tıklayınız.

Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi incelemek için tıklayınız.