Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra "Akbatı" " tarafımıza" "tarafımız" ya da "tarafımızın " şeklinde anılabilir), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha detaylı bilgiye Şirketimizin www.akyasam.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler

• Anonim Bilgiler – Anonim Bilgiler, doğrudan doğruya kimliğin teşhis edilmesine yol açan kişisel bilgilerle birleştirilemez. Bu bilgiler, sitemizi geliştirmek için kullanılmakta ve kaynaklarımızı müşterilerimizin en çok beğendiği özelliklere yöneltmemizi sağlamaktadır.

• İnternet erişimine ilişkin bilgiler: IP adresi, tarayıcı türü, alan adı ve siteye erişim süreniz ile ilgili bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, şirket içi araştırma amaçlarımıza yönelik olarak kullanılmakta olup, bu site üzerinden gönderebileceğiniz ve kimliğinizin teşhis edilmesine yol açacak bilgilerden farklıdır. IP adresleri kişisel bilgilerle eşleştirilmemektedir. IP adresleri, çok nadir de olsa, web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek kötü niyet içeren ve cezai fiillerin caydırılması ve/veya önlenmesinde kullanılabilir.

• Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler- www.akbati.com adresinde yer alan aşağıdaki formlar aracılığıyla, Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler (ad, soyad, e-mail adresi, görüş ve öneriler vb.) toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınızın talep ve şikayetlerinizin karşılanması, Kurumumuz hakkında bilgi taleplerinizin yanıtlanması, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, hizmet ve müşteri yönetimimizin geliştirilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

"Bizden Haberdar Olun" Formu – Bu formdaki bilgiler, www.akbati.com KVKK’nın 5. Maddesinin 1 fıkrası gereğince açık rızanıza binaen tarafınıza periyodik Haber Sirkülerini göndermek için kullanılmaktadır.

"Bizimle İletişime Geçin" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası gereğince açık rızanıza binaen ve 5.2-f bendi gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine bağlı olarak www.akbati.com tarafından saklanmamakta ve sadece müşterilerin sorularına ve/veya hizmet taleplerine cevap vermek amacıyla kullanılmaktadır.

"Site Geri Bildirim" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, KVKK 5.2-f bendi gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine bağlı olarak sadece www.akbati.com sitesini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

2. Bilgilerim ne kadar güvenli bir şekilde saklanacak?

Müşterilerimizle ilgili bilgilerin güvenliği bizler için çok önemlidir ve ilgili Mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır. Bu nedenle, akbati.com, bilgilerinizin bilgisayarımızdan sunucularımıza güvenli bir şekilde iletilmesi konusunda son derece titiz davranmaktadır. Buna yönelik gönderdiğiniz bilgiyi aldıktan sonra, bilgilerinizin gizliliğini korumak üzere güvenlik duvarı ve Güvenli Soket Katmanı ("SSL") gibi sektöre özgü standartlar kullanılmaktadır.

Ancak maalesef teknolojik gelişmeler neticesinde, internet üzerindeki hiçbir verinin %100 güvenlik içerisinde iletilebileceğine ve asla bir veri açığı olmayacak şekilde saklanacağına dair bir taahhütte bulunmak mümkün değildir. Bu konuda verebileceğimiz tek taahhüt, çağın teknolojik gerekliliklerine uygun ve ilgili Mevzuat gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde güvenlikli bir ortamda verilerinizin saklanması için gerekli her türlü çabayı göstereceğimizdir. Mücbir sebep ya da kontrolümüz dışında gelişen olaylar neticesinde söz konusu olabilecek veri ihlallerinden sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

3. Bu bilgileri kimler ne amaçla kullanacak?

Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından işlenerek, kullanılabilecek ve yukarıda sayılan şirketlerin işbirliği amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, veri işleyen sıfatını haiz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

4. Bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?

İletişim tercihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde ya da kişisel bilgilerinizde değişiklikler olması halinde (posta adresi ya da e-posta adresi gibi), tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi, güncellenmesi, ya da kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Müşterilerimize, Kişisel Bilgileri üzerinde dilediği değişikliği yapmak, iletişim tercihlerini değiştirmek Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile paylaşılmasını "kabul etmeme" seçeneğini her zaman sunmaktayız. Örneğin, akbati.com Newsletter'a üye olunmaması ya üyelikten çıkma talebi gibi. Bunun yanında KVKK madde 11 uyarınca, Şirketimize başvurarak,

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde ya da herhangi bir değişiklik talep ettiğinizde, talebinizi e-posta yoluyla; info@akbati.com adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İlgili Mevzuat uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızdan veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilecektir.

Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akbatı Evleri B Blok No:25/B Üsküdar İSTANBUL

Tel: +90 216 325 03 72

Fax: +90 216 325 93 72

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / sicil no:900278

www.akbati.com