Kullanım Koşulları

Kayıt Şartları

Kayıt ve Şartları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web sitesine (“Site”) erişiminizde ve siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Kayıt ve Şartlar uygulanacaktır. BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu Siteyi ve/veya Sitede belirtilen hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Kayıt ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kabul

Bu siteyi kullanmakla, Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Akbatı”) Kayıt ve Şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. BU POLİTİKADA BELİRTİLENLERİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu politikanın şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketine ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TELİF HAKKI © AKYAŞAM Hizmetleri Anonim Şirketi, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Sitedeki sayfalar, sayfaları gösteren ekranlar, bu sayfa ve ekranlarda yayınlanan bilgi ve materyaller ve bunların düzenlenmesi ile ilgili telif hakları, aksi belirtilmediği sürece Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketine aittir.

Ticaret Markaları

Bu web sitesinde yayınlanan ticaret ve hizmet markaları, Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi müteahhitlerine ve/veya yan kuruluşlarına aittir ve bu ticaret ve hizmet markaları ile ilgili tüm haklar saklıdır.

Bilgi ve Materyallerin Kullanımı

Bu sayfalarda yayınlanan gerek bilgi ve materyaller gerekse kayıt ve şartlar ve tanımlamalar değişikliğe tabidir. Ürün ve hizmetler, her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir. Akbatı, belirli ürün ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı, yapacağı son tespit ve kabulle belirleyecektir.

Taahhütte Bulunulmadığı

Metin, şekil, link ve diğer unsurlar dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Akbatı, bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve burada yer alan hatalar veya ihmallerle ilgili sorumlulukları açık bir şekilde reddetmektedir. Üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, ticari amaçlarla kullanım, belirli bir amaca uygunluk, virüs yer almamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ya da materyallerle ilgili herhangi bir zımni, sarih ya da hukuki bir taahhütte bulunulmamaktadır.

Sorumluluğun Reddi

Akbatı, bu site ya da bu sitenin kullanılması, veya herhangi bir tarafın bu siteyi kullanamaması veya sitenin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, sitenin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir surette, Akbatı’ya ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulmayacaktır; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri tarafınıza aittir; Akbatı, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Bu Sorumluluğun Reddi maddesi, kanunların müsaade ettiği azami ölçüde uygulanacaktır.

Sunulan Bilgiler

Bu site üzerinden Akbatı’ya sunduğunuz tüm bilgiler, Akbatı’ya aittir ve Akbatı’nın mülkiyeti altında kalacaktır; Akbatı, site ziyaretçilerinin bu site üzerinden Akbatı’ya sağlayacağı bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir amaca yönelik olarak kullanabilecektir. Akbatı’nın kabul ettiği, ya da başka bir şekilde özellikle mutabık kalınan, ya da kanunların gerekli kıldığı haller dışında, Akbatı, sunulan bilgilerle ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

Ancak Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, kişisel verilerin korunması konusunda azami özeni gösterecek ve kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“KVKK”) uygun bir şekilde işleyecek ve veri sahibinin açık rızası olmadan kişisel verileri herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda detaylı bilgiye http://www.akyasam.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşılabilir.

Değişiklikler

İşbu bildirimin kayıt ve şartları herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilir.

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu web sitesine girmekle ve bu sitede sunulan olanakları, ürünleri ve hizmetleri almakla, siteye erişiminiz ve söz konusu olanakların, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili hususların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu konuda münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.